כאשר אנחנו מנהלים אתר אינטרנט, אנחנו יכולים לשלוט בעריכת התכנים שלו, העיצוב והנראות, להוסיף ולמחוק עמודים ובכלל לנהל סביבת עבודה נוחה. אך עם זאת, הגישה לאזור הניהול לא